3 thanh niên hãm hiếp một một nữ tiếp viên hàng không.