Địt gái gần cả tiếng đồng hồ thế này thì gái phevl ra. Có ai địt gái dai như bác này chưa hehe …