gái đẹp lồn to thế này hỏi ai mà chịu nổi chứ, trụ hạng 5 phút không? …