3 ông bố bị bắt vì cưỡng hiếp tập thể cô giáo của con … đàn ông cưỡng hiếp tập thể một cô giáo, trong đó, 2 trong 3 nghi phạm là phụ huynh của. 3 ông bố bị bắt vì cưỡng hiếp tập thể cô giáo của con … đàn ông cưỡng hiếp tập thể một cô giáo, trong đó, 2 trong 3 nghi phạm là phụ huynh của các cháu học sinh